Τα Esports (Ηλεκτρονικός Αθλητισμός) είναι ένας ταχέα αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος ειδικά την τελευταία δεκαετία έχει διευρυνθεί. Προσφέρει πολλές προοπτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, όντας συγκρίσιμος με κάθε εταιρικό οικοσύστημα ανεξαρτήτως κλάδου ή βιομηχανίας, καθώς χρήζει οργανωτικής, διοικητικής, προωθητικής και κοινωνικής διαχείρισης.
Ο Ηλεκτρονικός Αθλητισμός έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί ασυνείδητα μία ξεχωριστή σχολή καθότι μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσονται και εξελίσσονται δεξιότητες, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας και της εργασίας.
Το Esports Corporate Training για μία εταιρία είναι το σύγχρονο Team Building. Προσφέρει χαρά και διασκέδαση ενώ καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Προσφέρει εκτόνωση ενώ αναπτύσσει δεξιότητες όπως ηγεσίας, διαπραγμάτευσης, διαχείρισης χρόνου και αλλαγών ειδικά για τους νεοπροσληφθέντες.
Αναπτύσσει την δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, αλλά και την συναισθηματική νοημοσύνη, επιτυγχάνοντας το πολύτιμο για την εποχή “think outside the box”.
Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάλογο των σημερινών απαιτητικών ρυθμών, όπου αποφορτίζει τους εργαζόμενους, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των ομάδων τους, αυξάνει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.
Το Esports Corporate Training είναι το “δώρο” του εργοδότη στον εργαζόμενο και κατ’ επέκταση στην ίδια την εταιρεία. Με βασικό συντελεστή παραγωγής το Ανθρώπινο Δυναμικό, αποτελεί έναν ουσιαστικό πολλαπλασιαστή της αποδοτικότητάς του, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση εσόδων.
Μία εταιρία βασίζοντας την εκπαίδευσή της στα Esports, παράλληλα με την ανάπτυξη των soft skills αποκτά τη δυνατότητα δημιουργίας της δικής της ομάδας. Εργαζόμενοι – gamers με σωστή οργάνωση, διαχείριση, coaching, θα μπορούν να συμμετέχουν σε τουρνουά στοχεύοντας σε υψηλές διακρίσεις και επιβραβεύσεις.
Το Esports Corporate Training θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα Loyalty των “εσωτερικών” πελατών της επιχείρησης, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό κορμό βιωσιμότητας και ανάπτυξης της.
Μεγάλοι οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο,

  • Προσεγγίζουν το gaming, τόσο στην κατεύθυνση της προσέλκυσης και επιλογής νέων προσλήψεων, όσο και στην ανάπτυξη στελεχών κάθε βαθμίδας, μέσω εκπαιδευτικών gaming προγραμμάτων.
  • Αποδέχονται τα οφέλη που μπορεί να αποκτήσει ένας gamer και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό πολλαπλασιαστή της αποδοτικότητάς του.
  • Στρέφονται στο gaming είτε σαν προσόν του υποψηφίου, είτε σαν κίνητρο του υπαλλήλου.